Noen telefonabonnement er sperret mot slik tjeneste, dersom du ikke mottar svar fra oss bør du sjekk med din leverandør om dette gjelder deg.