Fra 1 januar 2016 ønsker vi kollega David Myklebust velkommen som ny fastlege hos oss.

Han starter på tom liste så har kapasitet til nye pasienter. David Myklebust har vore vikar hos oss i totalt 2 år før han nå fikk tildelt en ny hjemmel. 

Du velger David ( Alf David Antoni Myklebust ) som ny fastlege ved å gå inn på NAV sine sider - min fastlege. 

Inntil 1 mars 2016 er han også vikar for Dr Meyer Olsen.